| Inloggen
Anders werken, netwerken wordt urgenter!
Innovatieve kansen pakken, nu het kan en moet.
Anderen doen het ook, je kunt niet achterblijven.
Kennis zit binnen en buiten: organiseren is het motto!
Creativiteit ontsluiten doe je samen!

Met de opkomst van de creative generation en de roep voor innovatie en creativiteit in de markt, zien wij dat er meer dan ooit een noodzaak is voor een andere manier van werken. Deze manier van werken kenmerkt zich als een meer netwerkende stijl van werken, waarbij high tech en high touch de boventoon gaan voeren. Verbindingen maken is het motto. De creative generation is een creatieve, veel-dingen-tegelijkertijd-doende generatie die als natuurlijke netwerkers het innovatievermogen van bedrijven kunnen vergroten. Maar daar moet nog wel wat voor gebeuren.

Op deze site hebben wij onze onderzoeksbevindingen, inzichten en oplossingsrichtingen samengebracht. Wij nodigen een ieder uit om met ideeën en commentaar te komen om de kennis rondom dit onderwerp te vergroten. Zie voor meer informatie ook onze website; www.meetingmoreminds.com